Back to top button
  • 92d831dc 09c3 4078 a416 3635f5af663f md
  • 9056505b ee46 47f2 be57 48993f1204d2 md
  • 92d831dc 09c3 4078 a416 3635f5af663f md
  • 9056505b ee46 47f2 be57 48993f1204d2 md

1-4

Kobijyutsu Sasaki

Kobijyutsu Sasaki

Various Art Works

Kokin Doll Exhibition

kokeinosansyo

Hirata Goyo 1903-1981

Kobijyutsu Sasaki

Website http://www.kobijutsu.ne.jp/
E-mail info@kobijutsu.ne.jp
Ginza store

Yoshizawa Bldg., 1Fl., 1-14-7, ginnza, Chuoku, Tokyo 104-0061

TEL:+81-3-5524-3324

Main store

1F, 3-2-11 Kitazawa, Setagaya-ku, Tokyo, 155-0031

TEL:+81-3-5738-8331

Floor Map