Back to top button
  • 327c7aba 0834 44c7 95fc ca336f0b9aaf md
  • 327c7aba 0834 44c7 95fc ca336f0b9aaf md

1-13

Furukawa Kobijutsu

Furukawa Kobijutsu

Various Art Works

Blue and white Mukozuke cups, set of five

Furukawa Kobijutsu

Website https://furu-kobi.wixsite.com/marueikobijutsu
E-mail furu-kobi@mediacat.ne.jp
Gallery

Sakae Higashisakura Bldg. 1F, 1-10-5, Higashisakura, Higashi-ku, Nagoya 461-0005

TEL:+81-52-684-8998

Floor Map