Back to top button
  • 53d73385 58ea 46b5 9e52 01bfc217375c md
  • 53d73385 58ea 46b5 9e52 01bfc217375c md

2-7

UNO SHOTEN CO., LTD

UNO SHOTEN CO., LTD

Tea Ceremony Wares,Fine Works of Art

Tea bowl, black Oribe type

UNO SHOTEN CO., LTD

Website http://www.e-uno.jp/
E-mail uno@e-uno.jp
Kyoto

582, Giommachi Minamigawa, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0074

TEL:+81-75-531-7575

Tokyo

Kyobashi nichiei Bldg. 1F., 3-3-4, Kyobashi , Chuo-ku, Tokyo 104-0031

TEL:+81-3-6225-2265

Floor Map