Back to top button
  • 293128d2 bea1 4256 9cec 1b29966d06c1 md
  • 3493afc7 b62a 47e2 a752 6f5201a19a0f md
  • 293128d2 bea1 4256 9cec 1b29966d06c1 md
  • 3493afc7 b62a 47e2 a752 6f5201a19a0f md

4-12

Sotetsu An MIZUMORI

Sotetsu An MIZUMORI

Tea Ceremony Wares

Gatha Oukanoge

Sotetsu An MIZUMORI

E-mail yasu.mizumori@gmail.com
Gallery

5, Maruyama-cho, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0071

TEL:+81-75-531-2727

Floor Map