Back to top button
  • 3c31a425 c3d6 4ec8 a1b0 f059079f8626 md
  • 3c31a425 c3d6 4ec8 a1b0 f059079f8626 md

4-36

Shojudou

Shojudou

Various Art Works

Pot with grape design, Raku ware

1887 -1979

Shojudou

Website http://shojyudo.jp
E-mail shojudo@mtc.biglobe.ne.jp
Gallery

1-30-16, Kakinokizaka, Meguro-ku, Tokyo 152-0022

TEL:+81-3-3718-4478

Floor Map