Back to top button
  • 92123608 8644 4f0b b724 6b0c108baeca md
  • 85303259 2dc2 459d 96ad 034e4c486d37 md
  • 92123608 8644 4f0b b724 6b0c108baeca md
  • 85303259 2dc2 459d 96ad 034e4c486d37 md

1-15

Iida Kojitsudo

Iida Kojitsudo

Tea Ceremony Wares, Early Art Works

Tea container with chrysanthemum design

1890-1972

Iida Kojitsudo

E-mail -

Kyobashi Eins Bldg. 1F., 1-14-2, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031

TEL:+81-3-3561-2033

Floor Map